Søg
  • Erland Aarup

Nyhedsbrev til foreningerne - april 2017


Til foreningerne i Sdr. Rind-Rindsholm området.

Nyt menighedsråd og nye bestyrelser i de lokale foreninger er nu på plads. Lokalrådet er intet uden de lokale foreninger. Derfor vil det være vigtigt at få udpeget foreningens repræsentant(er) til lokalrådet.

Vedhæftet er lokalrådets vedtægter.

Tiden er inde til en status på året der gik (2016) og derefter se fremad. Så hermed en opdatering på de aktiviteter lokalrådet har været engageret i i 2016.

  •  Endelig lykkedes det med cykelstiprojektet. Møllehøjhal og Møllehøjskole og Brunshåb borgerforening blev inddraget i den hektiske slutspurt. Projektet blev vedtaget i byrådet....til gennemførelse her i 2017. Men er nu nærmest et kommunalt projekt. Det vil sige, at vi ikke i øjeblikket ved, hvor meget vores medvirken skal være. Robert Bager er vores kontaktperson til forvaltningen. Der er fra borgerforeningen i Brunshåb kommet en forespørgsel om fælles planlægning af et arrangement for indvielse af cykelstien. Fra borgerforeningen i Brunshåb er der en forespørgsel om vi skal planlægge for et fælles arrangement, når cykelstien er klar til invielse.

Pkt. til dagsorden.

  •  Der har i november måned været indsamling af forslag til kommunens nye trafikplan. Lokalrådet

indsendte alt hvad vi havde på lager af forslag fra borgere over de sidste 5-6 år. Alt kunne læses i Beboerbladet i januar 2017. Lige nu ved vi blot at trafikplanen er under udarbejdelse og kommer til høring til sommer. Vi ved ikke hvad forslaget vil betyde for vort lokalområde, men kan sikkert give anledning til mere aktivitet fra os i form af borgermøde. Kommunen satser på at forslaget skal vedtages dec. 2017. Pkt. til dagsorden.

  •  Mere lokalt har 2017 i hvert fald én udfordring til os. Festuge 23 skulle i 2017 være afholdt i Sdr. Rind, men på grund af 40-års jubilæet har SVIF besluttet at flytte Festugen til Vinkel. Her er mere plads og muligheder i den anledning. Lokalrådets 2 priser står til uddeling her i 2017. Vi skal have taget stilling til hvad vi gør. Skal priserne uddeles i år eller udsættes til 2018? Umiddelbart giver det ikke mening at vi uddeler priserne i år, når Festugen afholdes i Vinkel.

Pkt. til dagsorden.

  •  Både menighedsråd og borgerforening har her i foråret åbnet hver sin nye hjemmeside.

  •  En fælles digital byportal for Møllehøjområdet er bragt i forslag fra Møllehøjhallens bestyrelse.

Hvordan ser vi på det?

Pkt til dagsorden.

  •  Velkomsttavler i Rindsholm kommer op i begyndelsen af maj.

Vi skal have lokalrådet samlet her i maj måned. Uge 19 med mødetidspunkt mandag eller tirsdag 19-21. Alternativt kan det blive i uge 20, ligeledes mandag eller tirsdag.. Vi vil fra foreningerne gerne snarest have melding tilbage om, hvem der repræsenterer foreningen. Dagsorden til mødet er under udarbejdelse. Kom endelig med forslag til emner ved tilbagemelding.


0 visninger

© 2017 denne hjemmeside er administeret og ejet af Sdr. Rind & Rindsholm kulturforening