Søg
  • Erland Aarup

Referat lokalrådsmøde d.8. maj 2017


Fremmødte: Paul fra borgerforeningen, Jens Erik fra juniorklubben, Erland og Michael Afbud: Michael Kjær fra menighedsrådet og Elly Kjølhede fra pensionistforeningen

1. Cykelstien Rindsholm-Brunshåb. Brunshåb borgerforening har henvendt sig for at høre om vi vil være medet fælles indvielsesarrangement, når sti-projektet er færdigt. Vi synes det vil være helt oplagt og opfordrer borgerforeningen til at finde personer, der gerne vil medvirke i planlægningen. Erland giver besked til Frank Staugaard (Brundshåb borgerforening) mail: fsp@veidec.dk. Michael kontakter Robert Bager for at høre om han vil være med her. Vi skal endvidere have fokus på cykelstiens udformning fra byskiltet ved broen og hen til Gl. Aarhusvej.

2. P.t har vi ikke kendskab til konkrete projekter i forslaget til den kommende trafikplan, der komme i høring i august-sept. 2017. Vi afventer. Et offentligt borgermøde i efteråret vil helt sikkert kunne blive aktuelt om dette emne.

3. Enighed om at uddelingen af lokalrådets priser udsættes til 2018, hvor Festugen afholdes i Sdr. Rind.

4. Vi havde en drøftelse af emnet: ”Velkommen til Nytilflyttere til lokalområdet”. Der bør gøres en indsats her. Det lokale erhvervsliv inddrages. Den nye hjemmeside lover godt.

5. Enighed om at der skal arbejdes for etablering af en MØLLEHØJ-PORTAL.

6. Eventuelt. Næste møde afholdes i august måned, eller så snart vi har kendskab til indholdet i forslaget til Trafikplanen.


0 visninger

© 2017 denne hjemmeside er administeret og ejet af Sdr. Rind & Rindsholm kulturforening