December 12, 2017

Fremmøde:
Anette Nygaard fra Borgerforeningen
Elly Kjølhede fra Pensionistforeningen
Jens Erik fra Juniorklubben
Erland Aarup, borgervalgt
Afbud
Michael Kjær fra Menighedsrådet
Michael Troelsen, borgervalgt og formand

1. Orientering om den netop vedtagne trafikplans bet...

May 1, 2017

Fremmødte:
Paul fra borgerforeningen, Jens Erik fra juniorklubben, Erland og Michael

Afbud: Michael Kjær fra menighedsrådet og Elly Kjølhede fra pensionistforeningen

1. Cykelstien Rindsholm-Brunshåb.
Brunshåb borgerforening har henvendt sig for at høre om vi vil være m...

April 1, 2017

Til foreningerne i Sdr. Rind-Rindsholm området.

Nyt menighedsråd og nye bestyrelser i de lokale foreninger er nu på plads. Lokalrådet er intet uden de lokale foreninger. Derfor vil det være vigtigt at få udpeget foreningens repræsentant(er) til lokalrådet.

Vedhæftet er l...

Please reload

Seneste referater
Please reload

Arkiv
Please reload

© 2017 denne hjemmeside er administeret og ejet af Sdr. Rind & Rindsholm kulturforening