top of page

Borger- & kulturforening

 

Velkommen til Sdr. Rind og Rindsholm Borger- og Kulturforening 

 

Vi vil skabe – og deltage i – initiativer, samarbejder og aktiviteter

 der er fremmende for Sdr.Rind - Rindsholms udvikling og vækst
samt borgernes trivsel.

Borgerforeningen fokusområder:

 • borgernes trivsel

 • udvikling af Sdr. Rind - Rindsholm

 • aktiv markedsføring af Sønder Rind - Rindsholm

 • information målrettet borgerne og omverdenen – bl.a. via hjemmeside, facebook og beboerbladet

 

Oplysninger om vores aktiviteter findes her på siden, på vores facebookside "Sdr. Rind-Rindsholm Borger og Kulturforening" og i det husstandsomdelte beboerblad.

Foreningen drives hovedsageligt af medlemskontingenter samt frivillig arbejdskraft. 

  Af faste arrangementer kan nævnes:

 • Fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle

 • Fællesspisning

 • Sct. Hans-fest

 • Sommerarrangement i Rindsholm

 • Juletræstænding

 • Arbejdsdag i/omkring forsamlingshuset

 • Affaldsindsamling langs gader og veje i området

SAMMEN LØFTER VI MERE

Vil DU gerne stille din arbejdskraft til rådighed til ét eller flere arrangementer i løbet af året, så bliv skrevet op på listen over frivillige hjælpere. Send en mail til formandsrind@gmail.com

 

FLAGALLÉ - LEJ DEN HER

BESTYRELSEN

REFERATER FRA BESTYRELSENS ARBEJDE DE SENESTE 2 ÅR KAN LÆSES HER:

GENERALFORSAMLING

REFERATER FRA GENERALFORSAMLING FOR DE SENESTE 2 ÅR FINDES HER:

VEDTÆGTER

FORENINGENS VEDTÆGTER SAMT FORRETNINGSORDEN KAN LÆSES HER

bottom of page