top of page

Drivhuset - Sdr. Rind

 Søger du et sted til afholdelse af fx:

  • Børne-relaterede arrangementer som fx. fødselsdage, jule- og højtids arrangementer samt øvrige sociale arrangementer, hvor børn i alderen 0-14 år er omdrejningspunkt.

  • Spilleaftener, PC-aftener (LAN-party), home-party´s mv.

  • Max 25 personer

Ved denne type arrangementer er prisen - 300 kroner pr. arrangement.

Det er også muligt at leje Drivhuset til voksen-arrangementer

  • Max 20 personer

Denne type arrangement koster - 500,- kr. pr. arrangement.

De forhåndenværende faciliteter kan benyttes efter aftale.

Indtægterne fra lejen ved arrangementer går ubeskåret til vedligehold og forskønnelse af Drivhuset og legeplads.

Kontaktperson for udlejning og lejeaftale er:

John Grønvaldt - mobil: 41 33 33 45

Bog- & Strik-caféen

Åbningstider: 1. og 3. tirsdag i måneden kl.19-21

Caféen er et uforpligtende mødested hvor man kommer med sit eget nørkle- og snakketøj. Her bliver udvekslet idéer og fif af håndværksmæssig art eller vi anbefaler bøger til hinanden. 

Reolerne indeholder rigtig mange bøger, som er sorteret pænt efter genre og forfattere i alfabetisk orden. Her kan du låne én eller flere bøger og beholde dem så længe du finder det nødvendigt.

Undervejs drikker vi en kop kaffe/te. Deltagerantallet varierer idet der ikke er hverken tilmelding eller mødepligt. 

For yderligere information eller gode idéer til aktiviteter, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

Vi glæder os til at se dig.

På udvalgets vegne

Tove Albertsen

Tlf: 61 70 95 51

Bog- og strikcafé Sdr. Rind
bottom of page