top of page

Samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro

Notat fra møde med Sdr. Rind – Rindsholm Borger- og Kulturforening 18. juni 2020

vedr. etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro


Deltagere: Anette Nygaard Pedersen (ANP), tidligere formand, Torben Petersen (TP), bestyrelsesmedlem Erland Aarup (EA), tidligere Lokalråd Sdr. Rind – Rindsholm Dorte Scott Hansen (DSH), Viborg Kommune Lene Jensby (LJ), Viborg Kommune (referent)


DSH og LJ gennemgik et foreløbigt notat om mulige projekter til en etape 2 af et samlet stianlæg. Notatet forventes at blive forelagt Teknisk Udvalg på møde 12. august 2020.

LJ sender endelig dagsorden med notat til borgerforeningen, når det foreligger.

Kommentarer til de forskellige delstrækninger og projekter:


 • Meget tung trafik mellem Sdr. Rind og Rindsholm med opkørte rabatter

 • TP: ser ikke 2-1 vej som en sikker løsning i forhold til cykelsti

 • TP: idé med cykelsti syd for Sdr. Rind Vej og tunnel under Gjerstrupvej?

 • TP: evt. først udføre en delstrækning som cykelsti, og så vente på resten

 • EA: hvis der etableres 2-1 vej, så bør det være helt frem til kirken og med nedsættelse af hastighedsbegrænsningen

 • LJ: 2-1 vej kan suppleres med bump for at sænke hastigheden

 • Bystrækningen i Sdr. Rind er også en udfordring.

 • DSH henviser til, at der kan ansøges om midler fra puljen ”realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020”.

 • EA: Mener strækning a, som går via Brandstrupvej til Rødkærsbro, er urealistisk, og et alternativ er via Skaunvej og Viborgvej

 • EA: OK til forsøg med prioriteret gennemfart ved broen

 • ANP: den nuværende helle på strækning c er dårlig, den er ikke stor nok til at dæmpe hastigheden

 • LJ: gennemkørselsforbud på strækning d ved rundkørslen på Kjellerupvej virker ikke efter hensigten, og det kan overvejes at etablere en bussluse

 • ANP: Så vil trafikken skulle ud på rute 26, som er farlig og med trafik der kører stærkt, - det giver ingen mening

 • DSH: fjernelse af gennemkørselsforbuddet vil muligvis medføre, at der ikke kan laves 2-1 vej, da trafikken vil stige

 • LJ: For eller imod bussluse? Eller ingen ændring?

 • TP: Evt. forsøg, hvad sker der, hvis skiltet afblændes?

 • ANP: evt. chikaner på strækningen i stedet for at lave bussluse

 • Der blev ikke givet en entydig holdning til en eventuel bussluse

 • Hvis Sdr. Rind Vej udvides, så der kan etableres en 2-1 vej, er det ingen skade, da vejen er smal, og rabatter køres op. Hvis der på et tidspunkt bliver midler til en cykelsti, er det fint, men det er OK nu at lave 2-1 vej.


Borgerforeningens umiddelbare prioritering af projekterne er:

1. prioritet – strækning b

2. prioritet – strækning 1

3. prioritet – strækning c


Når dagsorden og bilag bliver offentliggjort, fremsendes link til borgerforeningen med henblik på at kunne give en endelig prioritering.

Oversigtskort udleveret på mødet:


Oversigtskort.

Eksisterende stier (grøn), forslag til ny sti (rød) og andre forslag til nye stier (blå)

Bình luận


Udvalgte blogindlæg
Kom tilbage igen snart
Når indlæg er udgivet, kan du se dem her.
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page