top of page

Lokalrådet

Sdr. Rind-Rindsholm Lokalråd har til formål at være et inspirerende og kreativt forum, der kan fastholde, fremme og koordinere byernes interesser.

Lokalrådet kan derfor medvirke i mange forskellige sammenhænge.  F.eks:

 • Koordinering af foreningernes og enkelte borgeres forslag til gennemførelse af projekter og aktiviteter af interesse for lokalområdet.

 • Oprette arbejdsgrupper til konkrete opgaver.

 • Bistå med problemløsning.

 • Afholde borgermøder (vedrørende  lokalplan, borgerplan m.m.)

 • Ansøgning af fondsmidler og andre bevillinger til projekter og aktiviteter.

 

Lokalrådet har ingen beslutningskompetence, men vil ofte være høringspart i forhold til Viborg kommune og de politiske udvalg, borgerguiden og andre offentlige instanser. Lokalrådet respekterer enhver forenings eller borgers ønske om egen forhandlingsret.

Lokalrådets medlemmer pr. 2018:

  

 • Michael Troelsen, formand, valgt på borgermøde

 • Erland Aarup, valgt på borgermøde

 • Anette Nygaard Pedersen fra borgerforeningen 

 • Michael Aarup Søe fra SVIF

 • Michael Kjær fra menighedsrådet

 • Jens Erik Bohsen fra juniorklubbern

 • Elly Kjølhede fra pensionistforeningen

 

Lokalrådets forretningsudvalg består af:

 • Michael Troelsen, formand. Telefon 25212786

 • Erland Aarup, sekretær. Telefon 30317611:

bottom of page